Faiez Zannad, MD, kardiolog og phD i klinisk farmakologi – speaker ved det seneste Crosstalk Symposium – 'Two hearts that beat as one'.
Faiez Zannad, MD, kardiolog og phD i klinisk farmakologi – speaker ved det seneste Crosstalk Symposium – 'Two hearts that beat as one'.

Veterinære og humane kardiologer arbejder mod det samme mål

Af Bitte Sundin, Foto Stefan Tell.

Humaniseringen af vores kæledyr gør, at der kommer større forventninger til, hvad den veterinære verden kan – og dyrlægerne skal hele tiden dygtiggøre sig for at leve op til kravene. Med de tilgængelige lægemidler kan hundene heldigvis få et langt og aktivt liv på trods af sygdom.

Et interessant område er kardiologi, hvor behandling og lægemidler i dag kan give hunde med hjerteproblemer en bedre livskvalitet og et længere liv. Antallet af veterinære kardiologer er begrænset, og derfor er muligheden for at kunne mødes og tage del i den nyeste viden og forskning ekstra vigtig.

Veterinære og humane specialister samlet til et 'cross-talk'-gruppebillede.
Veterinære og humane specialister samlet til et ‘cross-talk’-gruppebillede.

Udveksling af viden og erfaring mellem veterinærer og humane kardiologer finder sted til de Cross-talk symposier, der arrangeres af medicinalvirksomheden Ceva Animal Health. Siden 2009 har kardiologer fra hele verden mødtes for at udveksle viden, erfaringer og idéer. Konceptet er koblet til ’One Health’ – et begreb der blev startet af WHO, og som bygger på, at mennesker, dyr og planetens sundhed hænger sammen.

Alt i alt har der været fem symposier, hvor det seneste blev afviklet i Chicago og live-streamet til Liryc Institute (Electrophysiology and Heart Modeling) i Bordeaux. Liryc Institute fokuserer forskningen på hjertearytmier og udvikling af innovative behandlinger.

Oprindelsen for Cross-Talk symposier var lanceringen af spironolakton – en aktiv substans til behandling af hjertesvigt hos hunde med mitralklaps-insufficiens. Da mængden af data inden for dette område var yderst begrænset, spurgte man humane kardiologer, om de ville dele deres ekspertise. Det første symposium fandt sted i 2009 og blev en stor succes med positiv respons fra deltagerne.

Det seneste symposium: ’Two hearts that beat as one’ i 2022 samlede forskere inden for human og veterinær kardiologi fra hele verden. I et interview fremhævede Faiez Zannad, MD, Kardiolog og ph.d. i klinisk farmakologi, at cross-talks mellem veterinærer og humane læger er både vigtigt og meget relevant.

Menneskers og hundes hjertelidelser har mange ligheder og målet med behandling er den samme: Et langt liv med en høj livskvalitet. Samtidig rammes mennesker og dyr af forskellige sygdomme og baggrunden for disse kan variere, hvilket også er et interessant udgangspunkt for samarbejdet.

Hjertesygdomme leder i princippet altid til hjertesvigt, og behandlingen er ret ens for mennesker og dyr. Forekomsten af zoonoser og også kampen mod antibiotikaresistens er andre punkter, hvor man har stor værdi af samarbejdet mellem den humane og veterinære verden.

En lang række spørgsmål angående kardiologi har været på agendaen på de fem symposier, der er afholdt siden 2009: De seneste resultater omkring aldosteron, dobbeltblokade af RAAS, diagnostiske tests, diuretikaresistens samt mineraloreceptor-antagonister (MRA) er nogle eksempler. Sammenligning af resultater fra humane og veterinære studier og kliniske afprøvninger kan lede til en hurtigere udvikling og nye, effektive behandlingsformer og lægemidler til gavn for både mennesker og dyr.

Da human kardiologi har haft længere tid til at udvikle sig og også har større økonomiske ressourcer, er det let at se veterinærerne som vinderne i dette samarbejde. Men i perspektivet af ’One Health’ vinder alle på at dele viden – sundere mennesker og dyr, der arbejder sammen på en planet, som alle værner om.

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce