Deltagerne i VetFamilys talentprogram mødes på forskellige lokationer fire gange om året.
Deltagerne i VetFamilys talentprogram mødes på forskellige lokationer fire gange om året.

Talentprogram vil give nyuddannede en bedre start

VetFamilys talentprogram vil på 12 måneder klæde de nyuddannede bedre på til et udfordrende arbejdsliv som dyrlæge. Programmet giver redskaber til at håndtere klientkommunikation, opnå indsigt og forståelse i praksisøkonomi samt erfaringsudveksling med andre nyuddannede dyrlæger.

Af Joe Kristian Kipp

Når VetFamily udvikler nye tiltag, er det både partnerklinikkerne og de tilknyttede uafhængige klinikker, der får gavn af nyudviklingen. Det sidste halvandet år har VetFamily arbejdet med udviklingen af et nyt talentprogram, der henvender sig til nyuddannede dyrlæger, der har op til fem års erfaring.

VetFamily har ni partnerklinikker, og dertil kommer de cirka 200 klinikker, som er uafhængige.

Grunden til, at Vetfamily har udviklet talentprogrammet er af flere årsager, fortæller Anja Mikkelsen, som er CEO for VetFamilys partnerklinikker og ansvarlig for VetBusiness.

»Først og fremmest lærer man at blive dyrlæge på veterinæruddannelsen. Det bliver de rigtig gode til både i teori og praksis, men desværre får de studerende ikke undervisning eller viden om, hvordan man håndterer klienter og klientkommunikation. Kæledyrsejeren i den anden ende af snoren skal også håndteres, og det har de ikke umiddelbart fået nogen redskaber til på uddannelsen. Det vil vi gerne hjælpe dem med,« siger hun.  

De nyuddannede dyrlæger står på egne ben, når de er færdige. De kan gå direkte fra uddannelsen til at køre tre-fire konsultationer i timen alene. Så de skal selv finde ud af at håndtere en konsultation og tale med kæledyrsejerne. Alle tips og tricks til, hvordan de klarer arbejdet som dyrlæge, har VetFamily prøvet at sammensætte i talentprogrammet, der løber over 12 måneder. Der er møder fire gange om året, og derimellem skriver deltagerne sammen om stort og småt via Facebook.

»Vi har nu været i gang med talentprogrammet i et år og har fået rigtig god feedback på det,« siger Anja Mikkelsen og fortæller, at en af deltagerne mente, at det burde være et tilbud til alle nyuddannede dyrlæger, fordi talentprogrammet lige præcis rummer det, de mangler, når de bliver færdige.

»Rigtig mange dyrlæger kommer ud og bliver overraskede over, hvor travlt de har, og hvor meget de skal stå på egen ben. De har øvet sig i løbet af praktiktiden, men der er forskel på at være et sted i to uger i praktik og så modtage tre klienter i timen fra 9-16 hver eneste dag. Og stå med det fulde ansvar selv. Der er både et journalsystem, der skal håndteres, du skal prissætte dine ydelser, du skal forklare klienten, hvad du har eventuelt udredt, og lægge en strategi sammen med klienten for en behandlingsplan.«     

 

At blive robust nok

I løbet af talentprogrammet giver VetFamily nogle input til, hvordan man bliver robust nok med afsæt i en personprofilanalyse.

»Vi stiller spørgsmålet: Hvordan klarer du dig bedst i jobbet som dyrlæge? Vi bruger en hel dag på at tale om, hvordan man kommunikerer – især med klienter. Hvordan sikrer du, at de får en god oplevelse hos dig? Og føler sig trygge? Vi leverer jo oplevelser og tryghed. Når man kommer ind med sin kat og er bekymret, vil man gerne føle, at dyrlægen har styr på det,« siger Anja Mikkelsen.  

Talentprogrammet giver også et netværk, hvor man kan tale med andre dyrlæger, der står med lignede udfordringer. Netværket er meget værd for dem, fremhæver hun.  

»Skal vi have de unge dyrlæger godt i vej, skal vi også klæde dem på til at forstå økonomien i en dyreklinik. Der lærer de ikke på studiet, så de ved ikke helt, hvor meget de skal omsætte for, når deres løn skal tjenes ind. Det er en lidt overset problemstilling. Mange nyansatte dyrlæger gør det godt, er dygtige og har styr på det faglige, men især i starten kan de ikke nå at taksere så mange ydelser, som de egentligt skal for at skabe et overskud til arbejdsgiveren,« siger Anja Mikkelsen og fortsætter:   

»Hvis vi kan klæde dyrlægerne bedre på i forhold til taksering og praksisøkonomi, hjælper vi jo både arbejdsgiverne og de unge dyrlæger. Faktisk oplever vi, at de unge er meget nysgerrige og gerne vil vide mere om økonomien. Generelt er det i branchen blevet mere legalt at tale om priser og prissætning, og det er en rigtig god udvikling. Indtjeningsmæssigt ligger dyrlægerne nok lidt lavere end mange andre brancher. Det vil vi gerne være med til at ændre.«  

Talenterne kommer fra dyreklinikker over hele landet, og det er arbejdsgiverne, der betaler for deres deltagelse. Det koster som udgangspunkt cirka 20.000 kroner om året, hvor der afholdes fire dage med undervisning i de redskaber, de nyuddannede har brug for. Derudover får de et uvurderligt netværk, som de kan sparre med resten af deres arbejdsliv.  

 

Bevaring af de lokale klinikker

VetFamily vil gerne hjælpe de unge dyrlæger så godt i gang som muligt og vil gerne have, at alle de små dyreklinikker kan fortsætte med at blive drevet rundt omkring i landet. Det kræver at den nye generation af dyrlæger har mod på også at påtage sig ledelses- og økonomiansvar.

»Vi ser helst ikke, at der om fem år kun er få større dyrehospitaler tilbage. Vi vil gerne have, at der stadigvæk er små, uafhængige dyreklinikker. Senest har vi fået en klinik på Samsø med i VetFamily,« fortæller Anja Mikkelsen og fortsætter:

»Jeg tror virkelig på de mindre lokale klinikkers eksistensberettigelse. Vores fornemmeste opgave er at hjælpe dem, så godt vi kan. Det er derfor, vi har udviklet talentprogrammet, og alt det andet, vi arbejder med.«

I skrivende stund, det vil sige primo maj, er VetFamily ved at afslutte det første år med talentprogrammet. Det nye program begynder allerede efter sommerferien, hvor et nyt hold bliver kørt i stilling.

Om talentprogrammet

Talentprogrammet består af fire workshops:

Workshop 1: Kickoff og intro til deltagerne

Vi laver i forbindelse med workshoppen en personprofil, som vi bruger som afsæt for en dag omkring samarbejde på tværs af roller, ansvar og personprofiler.

Vi kommer omkring det, der motiverer, og det, der udfordrer deltagerne og dem, de arbejder sammen med.

Workshop 2: Praksisøkonomi

Vi giver talenterne indsigt i, hvordan praksisøkonomien hænger sammen, hvilke nøgletal, der er centrale for branchen, og hvorfor en sund økonomi er en forudsætning for faglig udvikling og ambitioner.

Vi kommer også ind på, hvorfor rigtig og ensartet taksering er vigtig, og hvordan man undgår revenue erosion.

Workshop 3: Klientkommunikation

Vi agerer i en branche med en meget lav transparens. Kæledyrsejerne har sjældent forudsætningerne for at forstå, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det. Ydelserne leveres oftest uden, at kunden ser og oplever det, de betaler for. Dette stiller store krav til klientkommunikation, når diagnoser, behandlinger og priser skal formidles.

Workshop 4: Et liv i praksis

Som afslutning vil vi med hjælp fra erfarne kræfter kaste et blik i krystalkuglen og kigge på, hvilke muligheder og potentialer, men også udfordringer, der kan vente de unge talenter. Hvor bevæger branchen sig hen, hvilke forventninger har kæledyrsejerne, og hvad vil det sige selv at være praksisejer en dag?

 

Om talentprogrammet

Talentprogrammet består af fire workshops:

Workshop 1: Kickoff og intro til deltagerne

Vi laver i forbindelse med workshoppen en personprofil, som vi bruger som afsæt for en dag omkring samarbejde på tværs af roller, ansvar og personprofiler.

Vi kommer omkring det, der motiverer, og det, der udfordrer deltagerne og dem, de arbejder sammen med.

Workshop 2: Praksisøkonomi

Vi giver talenterne indsigt i, hvordan praksisøkonomien hænger sammen, hvilke nøgletal, der er centrale for branchen, og hvorfor en sund økonomi er en forudsætning for faglig udvikling og ambitioner.

Vi kommer også ind på, hvorfor rigtig og ensartet taksering er vigtig, og hvordan man undgår revenue erosion.

Workshop 3: Klientkommunikation

Vi agerer i en branche med en meget lav transparens. Kæledyrsejerne har sjældent forudsætningerne for at forstå, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det. Ydelserne leveres oftest uden, at kunden ser og oplever det, de betaler for. Dette stiller store krav til klientkommunikation, når diagnoser, behandlinger og priser skal formidles.

Workshop 4: Et liv i praksis

Som afslutning vil vi med hjælp fra erfarne kræfter kaste et blik i krystalkuglen og kigge på, hvilke muligheder og potentialer, men også udfordringer, der kan vente de unge talenter. Hvor bevæger branchen sig hen, hvilke forventninger har kæledyrsejerne, og hvad vil det sige selv at være praksisejer en dag?

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce