Dyrlægen

Spredning er (stadig) dyrlægers redning

Én af de vigtigste læresætninger for Formue- & Investeringspleje er ’spredning er redning’ med henvisning til, at en godt spredt portefølje giver større sikkerhed for investoren, eksempelvis i tider som nu, hvor inflationen er høj og aktiemarkedet usikkert. Det gælder i høj grad også for dyrlægerne.

Selvom Danmark også i 2023 er et sikkert og stabilt land, så skal vi ikke ret langt ud i verden, før det samme langt fra er tilfældet. Her tænker jeg først og fremmest på krigen i Ukraine, der i nu et år har skabt ødelæggelser og massive tab i landet, og som har sendt chokbølger gennem resten af Europa.

Den medfølgende energikrise, den høje inflation, et vigende boligmarked og flere andre faktorer bidrager for tiden til et usikkert finansielt klima herhjemme, som alle investorer bør være særdeles opmærksomme på – uanset størrelsen på deres porteføljer.

I Formue- og Investeringspleje har vi i mange år arbejdet efter devisen ’spredning er redning’, hvor omdrejningspunktet er at skabe en bred og dyb pulje af investeringer, så den enkelte formueindehaver er bedst muligt sikret mod pludselige fald i diverse brancher og industrier.

Det råd gælder naturligvis også de dyrlæger og klinikejere, der gerne vil skabe det bedst mulige fundament for fremtiden, hvad enten det er flere år på arbejdsmarkedet, et salg/ejerskifte eller måske pensionen.

Helt centralt i den sammenhæng er det, at man ser på sin formue som en helhed og arbejder med et langsigtet perspektiv. Med en tidshorisont på minimum fem til syv år og en aktieportefølje fordelt i sunde og veldrevne virksomheder har det historisk vist sig, at man som investor kommer gennem selv de værste kriser.

Det lange perspektiv kræver naturligvis en samlet plan, for som investor er der mange håndtag, man kan dreje på i sin økonomi. Det kan være pensionsopsparinger og -udbetalinger, skatte- og boligforhold, optimering på tværs af forskellige skattemiljøer og generationsskifte.

Der kan eksempelvis være mange penge at spare alene i at aktivere de opsparede midler i den rigtige rækkefølge, og vores råd er derfor, at du som udgangspunkt for en investering skal have likvide aktiver – for eksempel realkreditobligationer eller kontanter – svarende til de næste fem års privatforbrug.

Det betyder, at du ikke bliver nødt til at sælge aktier på en dårlig dag. Og det giver dig ro i maven til at kunne tænke langsigtet med den øvrige del af dine investeringer.

Det gælder i øvrigt også, når det kommer til opkøb. Helt generelt er det nemlig vigtigt ikke at blive forblændet af positive eller negative begivenheder på den korte bane. Det handler om at se de langsigtede perspektiver og ikke købe eller sælge på gårsdagens nyheder.

Økonomien skal nok komme igen

Som nævnt viser historien os, at både korte og længere kriser har en ende, senest eksemplificeret ved coronapandemien, som måske ikke er overstået, men som heller ikke en nødsituation mere, i hvert fald ikke i en europæisk kontekst.

Det er ukrainekrigen til gengæld, men selv den får også en ende og trods de store udsving i verdensøkonomien, vi har set gennem den seneste tid, så vil aktiemarkedet også denne gang ”komme igen” – ligesom det altid har gjort.

Det er derfor, du skal sprede dine aktieinvesteringer ud på flere selskaber i flere forskellige brancher, så du derved kan modstå selv de værste storme. Stigninger og dyk kommer typisk i korte og kraftige ryk, og der kan være store udsving fra år til år, men over en periode udligner det ofte sig selv.

Når de store produktionsvirksomheder har været presset i den seneste tid, skyldes det ofte huller i de langstrakte og komplekse forsyningskæder, hvilket jeg ved, at mange dyrlæger og klinikker selv har kunnet mærke, når diverse produkter har manglet på hylderne – eller priserne er skudt i vejret.

For at mindske sårbarheden i fremtidige kriser vil vi derfor se virksomheder, der vælger at have flere leverandører fra flere geografiske områder, og som opbygger større lagerbeholdninger og tilretter produktionen, så den rykker tættere på forbrugerne.

I samfundet som helhed, og i investeringskredse verden over, er der et stadig stigende fokus på ansvarlig drift og virksomheder med et større formål end ”kun” profit til aktionærerne. De virksomheder og selskaber, der prioriterer bæredygtighed med fokus på klima, sundhed og miljø højt, er også dem, der kommer styrket ud af krisen.

Det gode råd er således, at man skal få lavet en økonomisk plan og en investeringsmæssig profil ud fra denne, som giver overblik og tryghed. Derefter kan man sammensætte en portefølje af obligationer, som kan dække det kortsigtede likviditetsbehov og en langsigtet aktieportefølje i kvalitetsselskaber, der kan give et godt afkast.

Det hjælper vi dig gerne med, for husk: Spredning er redning.

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce