Rehabiliteringgiver-nye-muligheder_dyrlaegen

Rehabilitering giver nye muligheder

Alle hunde med smerter i bevægeapparatet kan have glæde af rehabilitering. Med en fagveterinærsygeplejerske i rehabilitering opnår klinikken nye muligheder, også selvom hunden ikke har været opereret. Nyt hold på uddannelsen begynder til juni.

Mange forbinder rehabilitering med genoptræning efter operation. Det er også en del af det. Men alle hunde, som bevæger sig forkert og som har smerter i bevægeapparatet vil i princippet kunne have gavn af rehabilitering. Det fortæller Anne Vitger, dyrlæge med specialuddannelser i veterinær fysioterapi, akupunktur og kiropraktik. Hun underviser på uddannelsen til fagveterinærsygeplejerske i rehabilitering, som gør klar til at optage et nyt hold.

»Målgruppen for kurset er uddannede veterinærsygeplejersker, der har interesse for rehabilitering. Der er ingen krav om, at deltagerne skal have erfaring med rehabilitering fra praksis, og det er heller ikke nødvendigt, at klinikken har en decideret rehabiliteringstilbud for at deltage. Med en fagsygeplejerske i rehabilitering får klinikken nemlig en lang række nye muligheder, og kan efterfølgende selv sammensætte tilbud, der passer til deres målgruppe,« fortæller Anne Vitger.

Mange behandlingsformer inddrages

En fagveterinærsygeplejerske i rehabilitering vil kunne hjælpe en meget stor patientgruppe, og på uddannelsen lærer veterinærsygeplejerske en række behandlingsmetoder.

»Rehabiliteringens mål er grundlæggende at genoprette smertefrihed og normal funktion af bevægeapparatet. Mange behandlingsformer som massage, passiv ledbevægelse, laser, kulde/varme, kosttilskud, ortoser med videre kan være en del af rehabiliteringen. Men den fysiske træning med målrettede øvelser er grundstenen i rehabilitering,« forklarer Anne Vitger.

Mange forventer måske, at en klinik, der tilbyder rehabilitering har et vandløbebånd, men det er altså ikke et must, mener dyrlægen-

»Et vandløbebånd er i mange tilfælde et rigtigt godt redskab til rehabilitering. Men det er kun et redskab, og man kan lave meget god genoptræning uden vandløbebånd, og det er en af de ting, deltagerne på uddannelsen til fagveterinærsygeplejerske i rehabilitering lærer,« fortæller Anne Vitger.

Program til hjemmetræning

Noget af det vigtigste, de studerende lærer, er at kunne tilrettelægge øvelser og udforme et hjemmetræningsprogram, der er sikkert og effektivt for den enkelte patient.

»I planlægningen af programmet skal vi også tage højde for patientens familie og den indsats, de kan lægge i genoptræningen. Alle patienter er som bekendt forskellige, og det er dyreejere også, så standardprotokoller er ikke meget værd. Derfor er det så vigtigt, at man har en god forståelse for patologien og de igangværende helingsprocesser,« forklarer Anne Vitger.

Fagveterinærsygeplejersken skal desuden være dygtig til at vurdere patientens status ud fra dens bevægelser, holdning og adfærd og ud fra palpation af blandt andet muskulaturen. Hvor er der spændinger og smerter, hvor mangler der styrke og tonus?

Et bredt fagområde.

På uddannelsen der foregår på Universitetshospitalet for Familiedyr i København får de studerende en solid teoretisk grundviden indenfor rehabilitering. Der er selvsagt et stort fokus på anatomi, og man skal ikke bare kende navne, lokalisation og funktion af en lang række muskler.

»De lærer også at forstå, hvordan bevægeapparatet fungerer i et samspil, og hvordan skader ét sted påvirker andre steder i kroppen. Desuden gennemgår vi, hvordan nervesystemet styrer bevægelser og stabilitet. Og så lærer man selvfølgelig at omsætte al den teoretiske viden til praksis, når vi udfører bevægelsesanalyse og fysioterapeutisk undersøgelse. Derefter udvælger vi effektive træningsøvelser og tilrettelægger individuelle genoptræningsforløb,« fortæller Anne Vitger.

Andre emner på uddannelsen er smertefysiologi og -behandling, ortopædiske og neurologiske sygdomme, skader på sportshunde, ernæring, laser, journalskrivning og meget mere.

På internationalt niveau

Anne Vitger fortæller, at man selvfølgelig ikke kan nå en dybdegående gennemgang af alle relevante emner.

»Men deltagerne får en god grunduddannelse, og de skal regne med at de skal påregne en del hjemmearbejde til løbende forberedelse, udarbejdelse af case reports og eksamenslæsning. Vi tilstræber at fagveterinærsygeplejersken i rehabilitering opnår et fagligt niveau der er mindst lige så godt som ved den anerkendte internationale uddannelse CCRP, Certified Canine Rehabilitation Practitioner.«

Fordelen ved det danske uddannelsestilbud er blandt andet, at undervisningen er på dansk, prioriteringen af stoffet er tilpasset danske forhold, og ikke mindst at de studerende får lejlighed til at opbygge et værdifuldt fagligt netværk i Danmark.

 

Næste uddannelsesforløb forventes at starte 13.-15. juni 2019 – læs mere på Den Dannske Dyrlægeforenings hjemmeside eller kontakt Anne Vitger på anvi@sund.ku.dk.

Forløb for fagveterinærsygeplejerskeuddannelsen i rehabilitering

  • Uddannelsen forløber over ca. 15 måneder og består af fem moduler a 2-3 dage (i alt 12 dage).
  • Modul 1-4 er teoretisk undervisning samt praktiske øvelser.
  • Modul 5 er eksamen samt en dag med kursisternes egne præsentationer af en case eller et relevant emne.
  • Herudover indgår to dages praktikophold på rehabiliteringsklinikken på Universitetshospitalet for Familiedyr.
  • Der undervises på dansk. Undervisningsmaterialet er fortrinsvist på dansk, men derudover vil der være faglitteratur på engelsk.

Kilde: DDD.dk

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce