Eickemeyer – Flytning sikrer plads til vækst | Fagmagasinet DYRLÆGEN

Flytning sikrer plads til vækst og nyt kursuscenter

Eickemeyer Danmark har fået mere end tre gange så meget plads i moderniserede lokaler tæt på Sønderjyske Motorvej – en del af pladsen skal anvendes til et veterinært uddannelsescenter.

 

Tidligere var det post med pakker i alle størrelser og kaffeautomater, der fyldte i de rå lagerlokaler på Solbakken 26 i Hammelev. Efter en gennemgribende renovering og modernisering
er det højteknologisk veterinært udstyr, som faciliteterne tæt på Sønderjyske Motorvej og afkørsel 68 ved Vojens danner ramme om. Samtidig har lokationen også fået et veterinært uddannelsescenter med moderne faciliteter.

Siden direktør Per Riber Rasmussen etablerede Eickemeyer i Danmark for 14 år siden, er den veterinære udstyrsleverandør vokset støt – fra to til 11 medarbejdere, og med flytningen til nye
og større lokaler er virksomheden klar til en fortsat vækst og konsolidering på det danske marked.

»Vi var efterhånden ret klemt på pladsen, og da vi fik muligheden for at flytte til de nye lokaler, slog vi hurtigt til,« siger Per Riber Rasmussen.

Efter godt et halvt år med ombygning og modernisering har Per Riber Rasmussen fået skabt det danske hovedkvarter til Eickemeyers aktiviteter, som han ønskede.

»Siden starten har strategien været en kontrolleret vækst. Er der mulighed for at vokse og vinde nye markedsandele, går vi efter det, men det har aldrig været et mål i sig selv at blive så store som muligt. Målet har været at skabe en attraktiv arbejdsplads med dygtige og engagerede medarbejdere og en sund virksomhed med gode relationer til kunderne. Vi skal være troværdige, leve op til kundernes forventning og levere en høj grad af service,« siger Per Riber Rasmussen om filosofien.

Låneudstyr til næste dag

En vigtig del af virksomhedens servicekoncept er, at klinikkerne med kort varsel har mulighed for at rekvirere låneudstyr i tilfælde af nedbrud.

»Vi har lånemodeller til rigtigt meget af vores udstyr. Hvis en klinik kontakter os før klokken 14 med et problem, kan de have låneudstyr fremme senest næste dag klokken 10. Det betyder rigtigt meget, at klinikkerne kan opretholde deres drift og eksempelvis undgår at skulle aflyse næste dags patienter med de negative konsekvenser, som det giver på den ene og anden måde,« siger
Per Riber Rasmussen.

Eickemeyer er en international familieejet koncern med hovedsæde i Tyskland. Foruden Danmark er koncernen også repræsenteret med afdelinger i Schweiz, Italien, Holland, Polen, England og Canada. Derudover har Eickemeyer samhandel med distributører i en lang række andre lande. Foruden det tyske moderselskabs omfattende udstyrsprogram har Eickemeyer i Danmark også egne agenturer. Det gælder eksempelvis det australske IM3, der er en verdensomspændende leverandør af tandudstyr til behandling af smådyr, mens røntgenudstyret er suppleret med det tyske brand,
Examion, der også er en global leverandør af røntgen til såvel den veterinære og humane verden.

»Såvel markedet for tandbehandling som røntgen har i de senere år vækstet markant, og den udvikling forventer vi kun fortsætter de kommende år,« siger Per Riber Rasmussen.

Uddannelse følger med køb

Eickemeyer Danmark har bevidst fravalgt et bredt sortiment af forbrugsvarer og i stedet koncentreret sig om salg af udstyr til diagnosticering og behandling, og i princippet sælger Eickemeyer ikke udstyr uden en uddannelsespakke. Brugerne skal oplæres i korrekt brug af teknologien og det ofte komplekse udstyr. Derfor er et inhouse-kursus næsten altid obligatorisk.

»Hvis en klinik har udstyr stående, som personalet ikke anvender optimalt på grund af manglende viden om betjening og diagnostiering, vil jeg hellere hente det igen end at lade det stå uberørt. Det giver bare en dårlig oplevelse, hvis en klinik har kostbart og avanceret udstyr stående, som ikke bliver brugt rigtigt,« siger Per Riber Rasmussen.

Uddannelse og nyttige tips

Uddannelsen i brugen af udstyret foretages blandt andet af Eickemeyers egne medarbejdere, men i størstedelen af tilfældene sker det gennem fagveterinærsygeplejersker, dyrlæger, radiografer eller andre fagpersoner fra andre klinikker, som selv er vant til at arbejde med udstyret i dagligdagen.

»Når vi eksempelvis taler om tandrøntgen, er det to forskellige dyrlæger, der står for undervisningen. De er vant til at bruge udstyret i deres egne klinikker, og på den måde kan de også supplere med tips og tricks fra hverdagen. På den måde får vores kunder også kollegial sparring om, hvordan de kan optimere brugen af udstyret i hverdagen,« siger Per Riber Rasmussen.

»For mig er det altafgørende, at brugerne opnår tryghed og fortrolighed med at anvende udstyret. Sker det ikke, er der stor risiko for fejl, og det kan vise sig at blive en rigtig dårlig investering for den enkelte klinik. Derfor vil vi gerne opfattes som en ligeværdig samarbejdspartner med en langvarig relation. Kunderne er vigtige ambassadører, og det tætte samarbejde har stor værdi for os. Vi vil understøtte såvel den enkelte kliniks faglige udvikling, som også kan være en vigtig del af deres forretningsmæssige udvikling. Og teknologien går kun i én retning – det bliver mere og mere avanceret, uden nødvendigvis at blive dyrere. Det kræver også de rette kompetencer til at få det optimale udbytte af udstyret,« siger Per Riber Rasmussen.

Den øgede teknologiske udvikling og stadig mere avanceret udstyr i de enkelte klinikker er også årsagen til, at Eickemeyers tekniske afdeling er vokset markant de senere år. Det er også her, at Per Riber Rasmussen forventer den personalemæssige vækst vil ske de kommende år.

»Vi får mere og bedre udstyr, men vi får samtidig større og bedre muligheder for at yde online-support. Tid er en knap ressource alle steder, og jo mere effektivt, vi kan udføre vores service, jo bedre er det i sidste ende for kunderne,« siger Per Riber Rasmussen.

Flere kursus for smådyr

Med de nye kursusfaciliteter er Eickemeyer Danmark i fuld gang med at tilrettelægge de kommende måneders udbud af kurser og workshops.

»Vores hestekurser vil fortsat blive afviklet i samarbejde med Ansager Dyrehospital, men kurserne på smådyrsdelen vil vi så vidt muligt afvikle i vores nye lokaler. Det bliver en kombination af teori og hands-on. På den måde får vi også kunderne endnu tættere på os i hverdagen,« siger Per Riber Rasmussen. Kursusudbuddet vil være en kombination af egne kurser og de kurser, som Eickemeyer udbyder internationalt.

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce