Dyrlægen
sdr

Flot fremmøde til hygiejne-møde

Dyrlæger og veterinærsygeplejersker ønsker mere viden om hygiejne. Det må være konklusionen, efter Mediqs første fyraftensmøde om hygiejne.

Der er stor efterspørgsel efter at lære mere om hygiejne – i hvert fald var 35 dyrlæger og veterinærsygeplejersker mødt op, da Mediq inviterede til fyraftensmøde om hygiejne i virksomhedens lokaler i Brøndby i april. Mødet havde fokus på det praktiske arbejde på dyrehospitalet eller klinikken og på, hvilke procedurer, man bør følge for at afbryde smitteveje og mindske risikoen for infektioner.
»Det var dejligt at se så mange mennesker, og deres store spørgelyst og interesse viste, at der heldigvis er motivation for at hæve niveauet inden for hygiejne i praksis,« siger humansygeplejerske Benedikte Pio, der sammen med veterinærsygeplejerske Caroline Holse stod for mødet. De er begge ansat hos Mediq, som distribuerer medicinsk udstyr til den veterinære og humane sundhedsbranche.

Procedurerelateret rådgivning
På fyraftensmødet gennemgik de to sygeplejersker sammen med dyrlæge Johan Mikkelsen nogle basale regler for desinfektion og sterilisation, som bør overholdes i alle klinikker. Der var blandt andet fokus på overflader, genbehandling af kirurgiske instrumenter og personalets adfærd på gange og operationsrum.
»Slanger til eksempelvis anæstesiapparater er en hyppig hyppigsmittebærer, og jeg ved fra min tid i praksis, at rengøring af slanger er en af de ting, man ikke får gjort korrekt, når man har travlt. Så slanger og andet udstyr bør altid være et fokusområde, når vi taler hygiejne,« siger Caroline Holse, der har 15 års erfaring som VSP i praksis.
Også Benedikte Pio, som har været humansygeplejersker i 20 år, har et godt indblik i arbejdet i veterinærpraksis. Hun har flere gange været inviteret ud på dyrehospitaler og klinikker for at observere og rådgive om korrekt hygiejne.
»Jeg gennemgår gerne hele klinikken, når jeg er ude, for så længe personalet bevæger sig mellem de forskellige rum, er der en smittevej. Så vi er nødt til at se på både konsultationer, operationsstuer, skyllerum, kaffestue og så videre. Det jeg oftest oplever er, at man ikke holder rent og urent adskilt, og det gælder både kirurgiske instrumenter, gaze og forbindinger og udstyr som handsker og arbejdsdragter,« fortæller Benedikte Pio.

Læs hele artiklen her.

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce