Dyrlægen

Det gode kaninliv

Der ligger et stort arbejde i at oplyse om korrekt fodring og kaninvelfærd. Det mener dyrlæge Kirsten Boeck, der gør op med en udbredt tankegang om, at det er i orden at holde kaniner alene i små bure.

De seneste mange år er kaniner blevet et mere og mere populært kæledyr i de danske hjem.
Men desværre sidder der rundt omkring i børneværelser og carporte masser af kaniner, der frister en kummerlig tilværelse.
De sidder i små bure, de savner selskab og beskæftigelse, og de er ofte fejlernærede med alvorlig sygdom til følge. Denne artikels formål er at kaste lys over, hvordan det kan gøres bedre.

Hvad er vigtigt for en kanin?

Selskab
I naturen lever kaniner i små grupper i huler og gange. De er især aktive i skumringen, hvor de hopper rundt efter føde eller en mage. Da de er byttedyr, er det deres natur hurtigt at søge ned i deres huller, hvis de føler sig truede.
Kaniner er sociale dyr, som trives ved at være sammen med andre kaniner. De lever dog i et hierarki, hvor de slås for deres rettigheder til territorium og ressourcer. Hannerne slås om hunnerne, og disse slås om adgangen til de bedste redepladser. Disse kampe kan være voldsomme, og især hannerne kan skade hinanden alvorligt.
De mest dominerende dyr kan også jage de lavest rangerende væk fra de gode steder og dominere dem ved at prøve på at parre dem. Det giver ikke nødvendigvis fysisk skade, men det er meget stressende at blive jagtet rundt.

Plads og bevægelse
I et hierarkisk system er det vigtigt at kunne undvige – det vil sige, at der skal være plads nok. Desuden har kaniner et stort behov for at kunne hoppe rundt. De har meget kraftige muskler i bagbenene og har det dårligt med et for stillesiddende liv.

Beskæftigelse og føde
Kaniner er af natur nysgerrige dyr. De kan godt lide at sidde højt for at have et overblik over nærområdet, og de står gerne på bagbenene. De tilbringer meget tid med at undersøge deres omgivelser. I vild tilstand bruger de næsten alle deres vågne timer på at søge og indtage føde og har et altoverskyggende behov for noget at gnave i både af hensyn til beskæftigelse, deres tænder og deres mavetarmsystem.

Hvordan tilgodeser man kaniners behov i fangenskab?

Neutralisering muliggør selskab. Ved at kastrere hankaninerne og sterilisere hunnerne dæmper man deres territoriale adfærd ganske meget, således at de kan drage fordel af at have selskab i de mange timer, hvor deres ejere ikke er til stede. Derudover bliver de mere rolige og nemmere at gøre kælne. Der er også mindre kraftig lugt fra urinen hos neutraliserede dyr.

 

Læs hele artiklen her.

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce