Dyrlægen
Dyrlæger satser på video-support

Dyrlæger satser på video-support

Den teknologiske udvikling skaber nye muligheder for dyrlæger. Teknikken og mobildækningen landet over er nu så god, at video-support bliver et fast supplement til almindelig rådgivning hos Ø-Vet.

I fremtiden kan klienterne hos Ø-Vet modtage akut veterinær rådgivning af svinebesætninger direkte fra deres smartphones. Organisationen gik 1. maj 2019 live med video-support, hvor klienterne via livestreaming har mulighed for at blive rådgivet af en dyrlæge uden dyrlægens fysiske tilstedeværelse i svinestalden. Derimod har dyrlægen ved hjælp af direkte videooptagelser fra stalden mulighed for at vurdere og rådgive landmanden om den enkelte situation.

Dyrlæge hos Ø-Vet Karl Johan Møller Klit er manden bag projektet, som han ser som et supplement til den almindelige, fysiske rådgivning.

»Grundlæggende handler video-support om at komme tættere på landmændene. På nuværende tidspunkt besøger vi landmændene en gang om måneden, men vi kunne godt tænke os at komme endnu tættere på opfølgningen af de handlingsplaner, som vi sætter i gang under den almindelige rådgivning ude i staldene. Det er her, video-support kommer ind i billedet,« fortæller den innovative dyrlæge.

I praksis fungerer video-support således, at landmanden ved tvivlsspørgsmål ringer til Ø-Vets kontor. Her vil han blive stillet om til en ledig dyrlæge. Dyrlægen sender herefter et link via SMS til landmanden. Når landmanden klikker på linket, åbnes der automatisk en browser på hans smartphone, og livestreamingen begynder.

Hvorfor video-support?

Teknikken og mobildækningen landet over er nu så god, at video-support kan fungere som et fast supplement til den almindelige rådgivning.

Ø-Vet har gennem den seneste tid testet forskellige platforme, herunder WhatsApp, Facetime, Messenger, Skype og Viber. Valget er sidenhen faldet på WhatsApp til deling af video og foto. Livestreaming med landmændene bliver udført gennem et specialdesignet program, der sikrer bedst mulig billedkvalitet, da dette er afgørende for kvaliteten af vurderingerne truffet via video-support.

Konceptet blev udviklet, idet Karl Johan Møller Klit og kollegerne hos Ø-Vet vurderede, at der eksisterende et behov for hurtig afklaring af mindre problemer ude hos landmændene.

»Vi oplevede, at landmændene ofte havde brug for hurtig afklaring af problemer såsom støtte til vurdering af syge og tilskadekomne dyr, eller til vurdering af transportegnetheden et dyr. Nu har vi mulighed for at livestreame direkte med den enkelte landmand og lave en vurdering af situationen. Vi vil gerne være landmændenes højrehånd og på den måde mindske småfejlene lavet i de danske svinestalde,« siger Karl Johan Møller Klit og fortsætter:

»Mange af medarbejderne i staldene har alligevel deres smartphones på sig og er vant til at bruge denne – blandt andet til registreringer i produktionen. Så det er oplagt også at bruge smartphonen til rådgivning og vejledning.«

Video-supports anvendelsesmuligheder

Hos Ø-Vet ved de, at video-support ikke kan erstatte den fysiske rådgivning, men de mener, at ydelsen er et glimrende supplement til den traditionelle rådgivning. De oplever ofte, at der opstår tvivlsspørgsmål, når den enkelte landmand skal gennemføre de behandlinger, som er blevet sat i værk under det månedlige besøg fra dyrlægen. Video-support skal være med til at fjerne barrieren mellem landmand og dyrlæge, så landmanden nemt og hurtigt kan få afklaring i situationer, hvor tvivlen melder sig.

»Efter endt behandling af for eksempel en so i en sygesti er det svært for den enkelte landmand at vurdere, om behandlingen har fungeret, om behandlingen skal fortsætte eller om ny behandling skal igangsættes. Via livestreaming kan vores dyrlæger nu lave en hurtig vurdering af den syge so og rådgive landmanden om det videre forløb. På den måde får vi nemt og hurtigt taget stilling til det syge dyr, så det ikke ender som en syltesag for landmanden,« fortæller Karl Johan Møller Klit.

Video-support bliver også fast inventar i Ø-Vet coaching-forløb. Der er ofte store udskiftninger blandt medarbejderne i landbruget. Derfor har landmændene et stort behov for, at nye medarbejdere hurtigt og effektivt bliver sat ind i arbejdsgangene på de enkelte gårde.

»Med video-support kan vi nemt lave et forløb for landmændene, hvor vi coacher nye medarbejdere. I stedet for at jeg hver gang tager ud i staldene og bruger lang tid på transport tværs over landet, kan jeg via video-support nemt supportere dem i en halv time hver dag. Jeg kommer langt tættere på de nye medarbejdere, når jeg har daglig kontakt med dem,« siger Karl Johan Møller Klit.

Video-supportens begrænsninger

Selvom video-support er et godt redskab til opklaring af småproblemer og opfølgende rådgivning, har den innovative ydelse sine begrænsninger. Dette er de fuldt opmærksomme på hos Ø-Vet.

»Video-support kan ikke bruges til at lave besætningsbesøg. Det er nyttigt, hvis vi skal vurdere tilstanden hos et enkelt dyr, men hvis vi skal vurdere en hel besætning, så bliver vi stadig nødt til at tage ud i stalden. Til besætningsbesøg har vi som dyrlæger brug for alle vores sanser. Når du kommer ind i en stald, kan du hurtigt mærke, om der er noget i gære. Vi mangler vores føle-, lugte- og høresans ved video-support, og sådan vil det jo altid være,« pointerer Karl Johan Møller Klit, der tidligere er uddannet landmand.

Han har kun oplevet én gang, at dækningen var for dårlig.

»Jeg har en gang prøvet at stå med en frilandsbesætning langt ude i en skov, og her kunne vi simpelthen ikke få god nok dækning. Der er selvfølgelig huller rundt omkring, men generelt er dækningen i hele landet meget god,« siger Karl Johan Møller Klit.

Fremtiden for video-support

Ø-Vet forventer at tilbyde video-support som et fast supplement til deres rådgivning.

»Vi har kun kørt med konceptet i kort tid, og derfor er der ikke så mange landmænd, der har benyttet sig af muligheden endnu. Men de, der har prøver det, har været begejstrede. Indtil videre kører vi projektet året ud, og så må vi evaluere på det til den tid,« fortæller Karl Johan Møller Klit.

Det er en udfordring, at der altid skal være en dyrlæge online, der er kontaktbar. Ø-Vet har løst denne udfordring ved at booke video-support ind i kalenderen. Dyrlægerne, der har kontortid, er derfor også ansvarlig for video-supporten.

»Det kræver selvfølgelig ressourcer for os at sikre, at der hele tiden er en dyrlæge på linjen – men sådan er det med alt nyt – det kræver nogle ressourcer,« pointerer han.

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce