Kampagnegrafik fra digital chikane-kampagnen

Hvordan håndterer din klinik digital chikane?

Én ud af 10 privatansatte oplever arbejdsrelateret, digital chikane. Er du én af dem? Statistikken gælder på tværs af brancher i hele Danmark – og det gælder også for dyreklinikker.  

Digital chikane er et udbredt arbejdsmiljøproblem, som Foreningen Velliv sammen med videnscenter for digitale krænkelser og digital vold Digitalt Ansvar har sat sig for at sætte på offentlighedens dagsorden. For den udbredte digitalisering har skyggesider, som tydeligt viser sig, når en undersøgelse fra 2021 viser, at næsten hver tiende danske privatansatte udsættes for arbejdsrelateret chikane fra eksterne personer – og at statistikken desværre er repræsentativ for alle brancher, også veterinærbranchen.

Hvad er digital chikane?

Digital chikane er intimiderende eller ubehagelige henvendelser gennem digitale medier, eksempelvis online hadbeskeder, trusler, tilsvininger eller usande beskyldninger. Det skal forebygges og håndteres som et arbejdsmiljøproblem, der angår hele arbejdspladsen. Mange virksomheder mangler dog stadig at få sat de rette systemer og procedurer op – det vil Digitalt Ansvar hjælpe med.

Digital chikane er et udbredt arbejdsmiljøproblem

Undersøgelsen, lavet af Digitalt Ansvar, viste, at for halvdelen af dem, der udsættes for arbejdsrelateret chikane, har det psykiske eller fysiske konsekvenser, der både påvirker privatlivet og arbejdslivet. Digital chikane er altså et udbredt arbejdsmiljøproblem, som har alvorlige konsekvenser for både medarbejder, kolleger og virksomhed – og klinik, patienter og kunder. Effektiv håndtering af chikanen kommer alle parter til gode, og hjælper til bedre mentalt arbejdsmiljø, medarbejdernes tryghed og virksomhedens effektivitet og attraktion i rekrutteringssammenhænge.

Ansvaret ligger hos lederne

84% af danske privatansatte mener, at de selv bør håndtere chikane fra kunder, men Digitalt Ansvar mener, at ansvarer ligger hos ledelsen. Netop derfor har foreningen udviklet værktøjer, som ledere kan – og bør – bruge i indsatsen mod chikane fra eksterne. Med støtte fra Foreningen Velliv, har de udviklet 12 værktøjer, der dækker alt fra undersøgelse og tidlig forebyggelse til håndtering og opfølgning. Værktøjerne er gratis, og man kan som klinik bruge dem som de er, eller bare finde inspiration i dem. 

Værktøjernes fire præmisser

De 12 værktøjer bygger grundlæggende på fire præmisser for, hvordan man som virksomhed og klinik bør forholde sig til og arbejde aktivt med arbejdsrelateret, digital chikane. 

  • Undersøgelse: Spørgeskema og interviewguide til at undersøge omfanget af digital chikane i klinikken. 
  • Forebyggelse: Principper, politik, interne retningslinjer, fælles sprog om chikane, dialogkort og ChikaneLabyrinten.
  • Håndtering: Nøglesamtaler, ledertræning og workshop.
  • Opfølgning: Opfølgningsskema og APV-undersøgelse. 

Læs mere, lær mere om kampagnen og find værktøjerne online hos DigitalChikane.dk.

 

 

 

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce