Marsvinebestand i danske farvande-undersøgelse
Marsvin følges ofte to og to, men se ses sjældent i større grupper. Jonas Teilmann DCE.

Drastisk nedgang i danske farvandes marsvinebestand

Den seneste optælling af marsvin og andre hvaler i europæiske farvande viser, at der stadigvæk forekommer et fortsat fald i marsvinebestanden i de indre danske farvande. Faktisk er marsvinebestanden mere end halveret her. Marsvinene holder stand i Nordsøen.

En nylig europæisk undersøgelse af bestande af hvaler og marsvin viser, at de indre danske farvandes marsvinebestand nu er helt nede på cirka 14.000 marsvin. Det er langt lavere end tidligere optællinger i henholdsvis 2012 og 2016, der viste ca. 40.000 marsvin. Marsvinebestanden er altså mere end halveret.

I Danmark er optællingen en del af den danske nationale overvågning af hvaler, som er betalt af Miljøstyrelsen og udført af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet. Hvaloptællingen udføres fra små fly, der flyver i 200 m højde i fastlagte ruter, der sammenlagt dækker optællingsområdet jævnt.

Resultaterne er for nylig udgivet en i ny rapport, der dækker resultaterne i optællinger af europæiske havpattedyr. Her kan man blandt også se, at Nordsøbestanden er stabil på omkring 350.000 marsvin.

Optællingen omfatter to af de tre bestande af marsvin, der forekommer i danske farvande: Nordsø-bestanden, der lever i Nordsøen, Skagerrak og det nordlige Kattegat (og deles med en række lande), samt Bælthavsbestanden, der lever i det centrale-sydlige Kattegat, Bælthavet og vestlige Østersø. Bælthavsbestanden deles med Sverige og Tyskland.

Nye hvalarter

Udover marsvin optæller forskerne også andre hvaler og delfiner, og i den danske del af Nordsøen og Skagerrak er der observeret fire arter: Vågehval, hvidnæset delfin, hvidskæving og øresvin.

Dette er en ændring i forhold til især de tidlige optællinger i 1994 og 2005, hvor kun marsvin blev observeret i danske farvande. Bestanden af hvidnæset delfin er desuden i fremgang i Nordsøen, hvorimod antallet af vågehvaler er uændret, viser rapporten.

Find hele rapporten her.

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce