Billede fra DDD Årsmøde 2022

Fremtiden starter på DDD Årsmøde 2023

Den Danske Dyrlægeforenings Årsmøde er årets største danske veterinærfaglige begivenhed, og i år finder det sted fra 5. til 7. oktober. Her samles veterinærbranchens mangeartede aktører for at diskutere og udforske de seneste fremskridt indenfor forskning, dyresundhed og dyrevelfærd.

Den Danske Dyrlægeforening ser endnu engang frem til at byde velkommen til dyrlæger, veterinærsygeplejersker og branchens leverandører, når branchens aktører mødes i Odense Congress Center i 41 uge fra 5. til 7. oktober.

Hos DDD forventer de, at årsmødet i år vil tiltrække et rekordstort antal deltagere fra hele landet og internationale gæster, der under årsmødet får enestående muligheder for at netværke, udveksle idéer og deltage i workshops og seminarer, som alle dækker en bred vifte af emner inden for det veterinære fag.

Fremtiden formes på DDD Årsmødet

Årsmødet er ikke kun en platform for erfaringsudveksling; det er samtidig et sted, hvor visioner for fremtidens veterinærmedicin tager form i et internationalt fællesskab.

Ét af årets højdepunkter bliver uden tvivl en spændende paneldebat med fremtrædende eksperter og dyrlæger, der vil udforske, hvordan veterinærbranchen kan spille en endnu mere central rolle i forhold til fremtidens bæredygtige udvikling. Paneldebatten skal kaste lys over vigtige emner som klimaforandringer, biodiversitet og etisk dyrehold. Hanne Knude Palshof, der er formand for Den Danske Dyrlægeforening, udtaler:

»Dyrlægers viden og praksis er afgørende for at sikre, at vores behandling af dyr er ansvarlig og bæredygtig i en verden, hvor ressourceforvaltning og klimaforandringer er centrale udfordringer. Dyrlæger er nøgleaktører i bevarelsen af dyrs sundhed og samtidig i skabelsen af en mere bæredygtig fremtid.«

Aktuel ny viden

Udover paneldebatten rummer årsmødet et stærkt fagligt program, hvor deltagerne blandt meget andet kan blive klogere på den seneste forskning inden for temaer som:

  • Neurologi i dyrelægepraksis – med specielt fokus på refraktær epilepsi, vestibulære tilstande og neurologisk læsionslokalisation hos hunde og katte.
  • Zebrafisken som forsøgsdyr – trods sin undseelige størrelse spiller den lille fisk nemlig en signifikant rolle i molekylær og biomedicinsk forskning.
  • Biosikring og zoonoseberedskab – er genmodificerede vektorvacciner vejen frem i håndteringen af den kraftige spredning af fugleinfluenza i Europa? Og hvordan ser sygdomsovervågningen og -beredskabet ud i zoo?

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce