Dyrevelfærd i køledisken
»God dyrevelfærd i England kan være ulovligt i Australien, så der kan ikke laves en generisk model for, hvad der er god dyrevelfærd. Vores berettigelse i VetSalus er blandt andet at vejlede virksomheder i, hvordan de skal stille sig i forhold til dilemmaet, at et low carbon footprint kan være et fravalg af dyrevelfærd,« siger Rune Friis Kristensen.

Dyrevelfærd i køledisken

Rådgivningsnetværket VetSalus vil gøre det synligt for forbrugere og fødevarebranchen, hvad valget i køledisken har af betydning for dyrevelfærden ude på gårdene. Det skal ske gennem ved at give aktørerne et bedre vidensgrundlag at dyreetiske valg ud fra.

Forretningsinitiativet VetSalus rådgiver dyrlæger, virksomheder og organisationer om dyrevelfærd med udgangspunkt i dyrenes aktuelle sundhedstilstand. Målet er at give forbrugerne et godt og dyrlægefagligt grundlag at træffe ansvarlige beslutninger ud fra, når der skal træffes dyreetiske valg i supermarkedet og på restaurationer. 

Konsulenterne i VetSalus er dyrlæger, som ikke er bundet til store kommercielle aktører som slagterier, mejerier eller politiske eller følelsesbaserede organisationer, og det er grunden til, at direktør i VetSalus Scandinavia, Rune Friis Kristensen, mener netværket kan medvirke til at styrke dyrevelfærden ved at gøre viden om dyrenes liv og forhold i produktionen synlig og lettilgængelig.

»Der mangler nogen, der sætter fokus på dyrevelfærd i forbindelse med bæredygtighedsdagsordenen. Den rolle vil vi gerne tage på os. Ved at blive partner i VetSalus kan man som organisation eller virksomhed få unbiased svar på sine spørgsmål om dyrevelfærd,« forklarer Rune Friis Kristensen.

Rollen med at informere forbrugere og detailhandlen om dyrevelfærden i produktionen indtages i dag primært af kødbranchen og mejeribranchen, og her stiller VetSalus dyrlægekompetencer fra en bred kreds til rådighed. Dyrlæger, som ifølge Rune Friis Kristensen, først og fremmest er bundet op på et løfte om at understøtte dyrenes ve og vel så godt som muligt.

»Vi bliver en vigtig og uvildig stemme overfor leverandører og kunder, og vores klare ambition er at blive den største dyrlægefaglige sparringspartner på globalt plan,« lyder det fra Rune Friis Kristensen.

 

Partnere søges i hele Skandinavien

Indtil videre er VetSalus aktive i Storbritannien og New Zealand, og med Dyrlæger og Ko’s opkøb på 33 procent af virksomheden er Danmark udset til at være arnestedet for vækst af dyrevelfærdsløsninger til gavn for dyr og forbrugere i hele Skandinavien.

I 2023 arbejder VetSalus Scandinavia på at få flere stærke partnere med ombord, så faktuel viden om dyrevelfærd kan få forrang i debatten om produktionsdyr i hele det nordlige område, og her er det ambitionen at skabe partnerskaber i hele forsyningskæden.

En vigtig indsats skal også gøres inden for filantropi, hvor målet er at afkastet fra det store internationale dyrlægesamarbejde skal bruges på at udvikle og uddanne dyrlæger i udviklingslande, så fokus på dyrevelfærden bliver øget overalt på kloden. 

Missionen for VetSalus Scandinavia er at øge fokus på dyrevelfærd, når talen går på bæredygtighed, for det er ikke nødvendigvis den mest klimavenlige produktion, der bedst varetager dyrenes ve og vel – faktisk forholder det sig ofte lige modsat.

Derfor mener Rune Friis Kristensen, at det er vigtigt, at få den dyrlægefaglige tilgang til fødevareproduktionen med i overvejelserne, ikke mindst i detailhandlen og blandt politikerne på Christiansborg.

»Vi tager ansvar for dyrevelfærd, og vi vil meget gerne i dialog med alle i fødevareerhvervet om at sætte fokus på dyrenes forhold. Dyrlæger & Ko har i 20 år arbejdet i dansk landbrug, og med VetSalus får vi et internationalt ben at stå på med partnere i England og New Zealand, og flere regioner venter,« siger direktøren. 

 

Ikke en selvfølge, hvad der opfattes som god dyrevelfærd

»God dyrevelfærd i England kan være ulovligt i Australien, så der kan ikke laves en generisk model for, hvad der er god dyrevelfærd. Vores berettigelse i VetSalus er blandt andet at vejlede virksomheder i, hvordan de skal stille sig i forhold til dilemmaet, at et low carbon footprint kan være et fravalg af dyrevelfærd,« siger Rune Friis Kristensen. 

VetSalus vil bidrage med en masse fagligt funderet rådgivning om dyrevelfærd, så supermarkeder eksempelvis kan få viden om, hvad dyrene har været igennem, og med en global udbredelse kan de dyrlægefaglige kompetencer trække på hinanden, hvilket vil komme forbrugere over hele verden til gode, selvom de ikke nødvendigvis kommer i direkte kontakt med konsulenterne. 

»Vi skal være hele erhvervets foretrukne partner, når det kommer til dyrevelfærd. Flere af dyrlægerne, vi har om bord, har forskningserfaring, og arbejder tæt sammen med universiteterne, så vi kan rådgive om dyrevelfærd inden for det segment, der hedder bæredygtighed,« siger Rune Friis Kristensen.

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce