Dyrlægen
Flåter indsamlet i Tisvilde Hegn testet positiv for TBE-virus.

Farlig virus fundet i flåter

Flåter indsamlet i Tisvilde Hegn testet positiv for TBE-virus. Undersøgelsen sker på baggrund af tre sygdomstilfælde med hjernebetændelsessygdommen TBE i området.

Statens Serum Institut (SSI) har undersøgt flåter indsamlet i Tisvilde Hegn for TBE-virus. Det sker efter, at der hen over sommeren har været tre sygdomstilfælde med hjernebetændelsessygdommen TBE. Undersøgelsen viser, at nogle af de indsamlede flåter indeholder TBE-virus.

Hele området omkring Tisvilde Hegn vurderes som risikoområde for TBE, og personer, der regelmæssigt færdes i området, bør beskytte sig mod flåtbid.

Som dyrlæge i Nordsjælland bør du informere dine klienter om smitterisikoen samt mulighed for forebyggelse ved hjælpe af behandling af især hunde og katte, der færdes i skov og krat nær Tisvilde Hegn.

TBE-risikoområde

TBE-virus er påvist i flåter indsamlet omkring Tisvilde Naturlegeplads i det nordøstlige hjørne af Tisvilde Hegn. Der er ikke indsamlet flåter fra andre områder af Tisvilde Hegn, og det vides derfor ikke i hvilket omfang, der er TBE-virus i flåterne andre steder.

Af sikkerhedsmæssige årsager vurderes hele området omkring Tisvilde Hegn som risikoområde for TBE. Risikoen for smitte vurderes generelt at være lav, men kan variere i området.

»I det undersøgte område varierer andelen af flåter, som har TBE-virus i sig, en del, men den er højest tæt på Naturlegepladsen. Risikoen for smitte med TBE i Tisvilde Hegn vurderes generelt at være lav, men den kan altså være højere omkring Naturlegepladsen,« fortæller afdelingslæge hos SSI Peter Henrik Andersen.

Misforstået flåtsæson

Det er en udbredt misforståelse, at flåter udelukkende forefindes i sommerhalvåret. Af samme grund er det kun en lille procentdel af kæledyrsejere, der behandler deres kæledyr for flåter i vinterhalvåret.

Faktum er, at risikoen for flåtbid og TBE-smitte findes året rundt, også om vinteren. Risikoen er derfor mest bestemt af, hvornår og hvor længe man opholder sig i risikoområderne. Derfor synes risikoen størst i godt og tørt vejr i sommer- og sensommermånederne, hvor man færdes hyppigt og længe i nærheden af skovbunden.

Man bør derfor, hvis man færdes i skov og krat året rundt, være opmærksom og beskytte sig mod flåtbid hele året.

Du kan læse mere om, hvordan du bør forholde dig til smitterisikoen hos Statens Serum Institut.

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce