Nordens største leverandører af dyrlægesystemer slår sig sammen

Nordens største leverandører af dyrlægesystemer slår sig sammen

De to største leverandører af elektroniske patientjournalsystemer slår sig sammen. Sammenlægning gør gruppen til Nordens suverænt største leverandør af Praksis Management Systemer.  

Norden største leverandører af dyrlægesystemer slår sig sammen. Sanimalis-gruppen, der også omfatter datterselskabet Trofast i Sverige, er opkøbt af selskabet Three Plus Group. Selskabet ejer i forvejen Finnish Net Solutions, der udvikler systemet Provet Cloud.

»I Sverige, Norge og Finland anvender over 75 procent af dyrlægerne et af gruppens Praksis Management Systemer. Samlet betjener gruppen over 1.200 praksis. Flere end 70 udviklere arbejder hver dag på at udbygge systemernes funktioner, og 50 medarbejdere arbejder med salg, uddannelse og support,« fortæller John Pedersen fra Sanimalis Danmark.

Han tilføjer, at strategien inden for de kommende år er at smelte gruppens systemer sammen til ét samlet system baseret på den nyest tilgængelige teknologi.

Indgående branchekendskab

Sanimalis har eksisteret i mere end 30 år og har derfor indgående kendskab til veterinærbranchens behov og udfordringer. Journalsystemet er en 5. generations løsning for dyrlæger, der arbejder med familiedyr, heste og produktionsdyr.

Se den fulde pressemeddelelse hos Sanimalis.

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce