Frygtreaktioner hos ungheste

Undgå frygtreaktioner hos ungheste

Ny forskning viser, at en erfaren hest spiller en vigtig rolle i reguleringen af frygtreaktioner hos grupper af ungheste. Forskningen kan få stor betydning, hvad angår sikkerhed for dyr og mennesker.

Kan en enkelt erfaren hest i en gruppe dæmpe frygtreaktioner hos ungheste? Det er der meget, der tyder på. Forskere ved Aarhus Universitet har undersøgt betydningen for unghestes reaktioner, når de udsættes for en skræmmende situation.

Der er i forvejen meget lidt forskning i husdyrs indbyrdes påvirkning, når det drejer sig om at øge eller dæmpe frygt hos hinanden – dette på trods af, at emnet har stor betydning, hvad angår sikkerhed for både dyr og mennesker. Forskere fra Aarhus Universitet har nu gennemført et adfærdsstudie med heste for at gøre os klogere på frygtreaktioner hos heste i grupper.

»Dét, vi gerne ville undersøge i studiet, var, om en såkaldt demonstrator-hest – det vil sige en hest, som på forhånd er blevet tilvænnet et `skræmmeobjekt´ – kan have en beroligende effekt på de øvrige flokmedlemmers adfærdsreaktioner, når de udsættes for samme objekt,« fortæller lektor ved Aarhus Universitet Janne Winther Christensen.

 

Adfærdsstudiets opbygning

I første fase indgik 32 jævnaldrende heste af Dansk Varmblod fordelt på otte grupper med fire heste i hver. Den højest socialt rangerende hest fra hver gruppe blev brugt som demonstrator. Halvdelen af demonstratorerne blev tilvænnet en pludselig stimulus, mens de blev fodret i en testarena. Den anden halvdel af demonstrator-hestene blev ikke tilvænnet.

Samme testarena blev brugt under test af hele gruppen. Her blev de fire heste i hver gruppe fodret fra hvert sit trug placeret i en halvcirkel, med henblik på at kunne registrere hestenes reaktioner og positioner, når udsat for pludselig stimulus.

Resultaterne fra første fase viser, at styrken af unghestenes umiddelbare adfærdsreaktion var reduceret i de grupper, hvor der befandt sig en tilvænnet demonstrator. Latenstiden til at genoptage ædeadfærd samt hestenes hjertefrekvens var til gengæld upåvirket.

 

I anden fase gennemførte forskerne samme set-up som i første fase. Dog var det denne gang med 32 islandske heste og med voksne heste som demonstratorer. Målet i det andet forsøg var at undersøge effekten af en voksen demonstrators tilstedeværelse i grupper af fire.

Resultaterne af anden fase viser, at de unge heste, som var grupperet med en tilvænnet voksen demonstrator, udviste færre voldsomme adfærdsreaktioner, kortere latenstid til at genoptage ædeadfærd samt tendens til lavere hjertefrekvens sammenlignet med unge heste i grupper med en ikke-tilvænnet demonstrator.

 

En tilvænnet hest har en beroligende effekt

»Begge vores forsøg har vist, at en enkelt tilvænnet demonstrator-hest kan dæmpe frygten i mindre grupper af ungheste. Det tyder altså på, at der foregår en vis overførsel af `sikkerhedsinformation´, og dermed spiller en erfaren hest en vigtig rolle i reguleringen af frygtreaktioner hos grupper af heste,« fortæller Janne Winther Christensen.

Resultaterne viste også, at der i det andet forsøg var en stærkere frygtdæmpende effekt af de tilvænnede voksne demonstratorer i for hold til forsøg 1, hvor ungheste var demonstratorer. Eftersom der var flere varierende faktorer mellem de to forsøgsrunder herunder race, årstid og fodring, er det dog ikke muligt for forskerne at lave en direkte sammenligning.

»Det vil kræve yderligere studier, før vi kan konkludere endeligt, om voksne heste har større indflydelse som demonstratorer end ungheste,« slutter Janne Winther Christensen.

 

Pressemeddelelse

Aarhus Universitet: http://anis.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/kan-en-enkelt-erfaren-hest-i-en-gruppe-daempe-unghestes-frygtreaktioner/

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce