Flåtkort - Skandinavien - Se hvor der er flest flåter i norden

Første kort over flåter i Skandinavien

Forskere har ved hjælp af kunstig intelligens udarbejdet et kort, der viser sandsynligheden for tilstedeværelsen af flåter og risikoen for flåtbid i Skandinavien. Flåtkortet er det første af sin art.

Forsker Lene Jung Kjær og hendes kollega René Bødker fra Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab ved Københavns Universitet samt de øvrige forskere i studiet har udarbejdet et kort over Ixodes recinus flåternes vandring og udbredelse i det sydlige Skandinavien. Formålet med studiet er at skabe en model, der kan forudse tilstedeværelsen af flåter og vurdere risikoen for eksponering.

De fandt, at stigende temperaturer i fremtiden kan øge antallet af flåter. Undersøgelsen viste med andre ord, at klimaet i høj grad bestemmer, om der er flået i et område eller ej. Stigende temperaturer i Skandinavien betyder, at værtsdyr, såsom rådyr og gnavere, flytter længere mod nord, og flåterne flytter med.

Anvendelse af flåtkortet

I de seneste år er flåtbårne sygdomme er blevet mere og mere almindelige, og de udgør et reelt sundhedsproblem i mange dele af Europa. Kontrol og forebyggelse af disse sygdomme kræver en bedre forståelse af vektorfordeling.

Flåtkortet skal i første omgang informere offentligheden om risikoen for flåtbid i deres område. Samtidig skal kortet bruges af læger til at vurdere, om flåtbid kan udelukkes, når de diagnosticerer patienter.

Studiet blev udgivet i det videnskabelige tidsskrift Eurosurveillance (https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2019.24.9.1800101) i februar 2019.

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce