Projekt vildkat – Dyrlægen

Ny forskning skal sikre velfærden hos vildkatte

Et nystartet forskningsprojekt ved Københavns Universitet har til formål at undersøge forholdene og velfærden hos ikke-socialiserede, vildtlevende katte i Danmark. Denne viden kan fremover danne grundlag for myndigheders, dyreværnsorganisationers og andres handlingsplaner for forvaltningen af herreløse katte.

I de kommende år skal forskere ved Københavns Universitet, Peter Sandøe, Søren Saxmose Nielsen og Thomas Bøker Lund, sammen med dyrlæge og ph.d. studerende, Ida Sofie Thuesen, studere vildtlevende katte i Danmark. Formålet med projektet er at skabe et samlet billede af velfærd, status og udviklingstendenser for herreløse katte, forstået som katte, hvortil ingen vedkender sig et ejerskab. Projekt Vildkat vil have fokus på kattenes udbredelse herunder antal og fordeling mellem land og by og forskellige landsdele, samt deres levevilkår og velfærd herunder sundhed, foderstand med mere. Forskningsresultaterne kan i fremtiden danne grundlag for myndigheders, dyreværnsorganisationers og andres handlingsplaner for forvaltningen af vildtlevende katte med henblik på at sikre dyrevelfærden.

Vildkatte i Danmark

Der har levet katte i Danmark siden jernalderen. I dag er katten det mest almindelige familiedyr, næst efter hunden. Alligevel lever et ukendt antal katte uden eller med en mere løs tilknytning til mennesker. Der er  blandt fagpersoner en udbredt opfattelse af, at antallet af herreløse katte har været faldende de seneste år. Det stigende fokus på håndteringen af vildtlevende katte kan være en af årsagerne til faldet i antallet af netop disse. Projekt Vildkat skal i fremtiden hjælpe myndigheder, dyreværnsorganisationer og andre interessenter i arbejdet med at sikre velfærden hos vildtlevende katte i Danmark.

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce